กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ M501

หมวดหมู่:

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ M501

ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต สามารถปูบนผิวคอนกรีตมัน และปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก

ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันและกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ขอบเขตการใช้งาน
ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต สามารถปูบนผิวคอนกรีตมัน และปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 20 กิโลกรัม

จำนวน: 1.00