กาวเวเบอร์ ไทล์ฟิกซ์

หมวดหมู่:

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์
เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียวแรงยึดเกาะสูง 2 เท่า สำหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์

เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องคุณภาพสูง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียวแรงยึดเกาะสูง 2 เท่า สำหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

  • เหมาะสม : กระเบื้องเซรามิค ดินเผา แกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต ขนาดสูงสุดถึง 60×60 ซม.
  • สี :  เทา
  • ปริมาณการใช้งาน : โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก. 

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

– พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
– ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำ สูง) จำ เป็นต้องทำ ให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม
และซึมซับน้ำ ให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
– ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน
(คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม

ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ ลงในน้ำด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร
(น้ำ 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือ
แบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10×10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ
ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง
ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 15 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำ การยาแนว
อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
– 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

ข้อมูลเพิ่มเติม

แคตตาล็อก