กาวเวเบอร์ ไทล์ เซ็ม

หมวดหมู่:

ผลิตภัณฑ์กาวเวเบอร์ ไทล์ เซ็ม
กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน ปูกระเบื้องและแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดได้ถึง 60×60 ซม. ใช้ง่ายเพียงผสมน้ำ แรงยึดเกาะสูง ขนาดบรรจุถุงละ 20 กก. และ 25 กก.

เวเบอร์ไทล์ เซ็ม
ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซ็ม กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ชนิดส่วนผสมเดียว ใช้ง่าย เพียงผสมน้ำ ประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดพิเศษ และเคมีพิเศษ เหนียว แรงยึดเกาะสูง สำาหรับปูกระเบื้องบริเวณพื้นและผนังซีเมนต์

เหมาะกับ
กระเบื้องเซรามิค ดินเผา กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดสูงสุดถึง 60×60 ซม.

ขนาด : ถุงละ 20 กก. และ ถุงละ 25 กก.
สี : เทา

ปริมาณการใช้งาน
โดยเฉลี่ย 4 ตร.ม. ต่อถุง 20 กก. / โดยเฉลี่ย 5 ตร.ม. ต่อถุง 25 กก.

การเตรียมพื้นผิว
– พื้นผิวต้องเรียบ แข็ง ได้ระดับ สะอาด แห้ง และการดูดซึมน้ำปกติ
– ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก (การดูดซึมน้ำสูง) จำาเป็นต้องทำให้พื้นผิวนั้นเปียกชุ่ม
และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
– ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่: ควรใช้เวลาบ่มตามมาตรฐาน
(คือ 7 วัน ต่อความหนา 1 ซม.) ก่อนปูกระเบื้อง

การผสม
ผสมกาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซ็ม ลงในน้ำาด้วยอัตราส่วน 1 : 3 โดยปริมาตร (น้ำ 1 ส่วนกาวซีเมนต์ 3 ส่วน) ใช้เครื่องปั่นความเร็วต่ำ ปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือแบ่งผสมทีละน้อยแล้วคนให้ทั่วจนกาวไม่จับตัวเป็นก้อน ทิ้งไว้ 3-4 นาที ก่อนนำไปใช้งาน

การปูกระเบื้อง
1. ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว
2. ถ้ากระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 10×10 นิ้ว ให้ปาดกาวซีเมนต์บางๆ
ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่ว
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ แล้วใช้ค้อนยางเคาะให้ทั่ว
4. เช็ดกาวซีเมนต์ที่ล้นออกมาบริเวณร่องยาแนว และที่เลอะหน้ากระเบื้อง
ออกให้สะอาด
5. ปรับแต่งกระเบื้องภายในเวลา 10 นาที
6. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา
– 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม
แห้ง ไม่ชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมดถุงต้องมัดปากถุงให้แน่น)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 20 , 25 กิโลกรัม

จำนวน: 1.00

แคตตาล็อก