คอนกรีตแห้งทีพีไอ M404

หมวดหมู่:

คอนกรีตแห้งทีพีไอ M404

ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾” ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง

ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นผลิตภัณฑ์ปูน ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน
ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตทั่วไป เทพื้น ถนน ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เสา คาน ตอม่อ เป็นต้น สามารถผสมหิน ½” หรือ ¾” ได้ ในกรณีงานเทขนาดใหญ่และงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก