ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M310 ก่ออิฐมวลเบา

หมวดหมู่:

ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M310 ก่ออิฐมวลเบา

 ปูนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะ
เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มอก.2706-2559

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ปูนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ให้แรงยึดเกาะ เหนียวลื่น ก่อง่าย ทำงานได้รวดเร็ว ทำให้ผนังที่ก่อสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้งาน
ก่อได้พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.ต่อถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก