ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M300 ก่อทั่วไป

หมวดหมู่:

ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M300 ก่อทั่วไป
ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ ทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มอก.598-2560 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามาตรฐาน มอก.598-2560 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้งาน
ก่อได้พื้นที่ประมาณ 1.15-1.25 ตร.ม.ต่อถุง (อิฐมอญ) หรือ 2 ตร.ม.ต่อถุง (อิฐบล็อก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก