ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M210 ฉาบอิฐมวลเบา

หมวดหมู่:

ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M210 ฉาบอิฐมวลเบา
ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย

ข้อมูลทางเทคนิค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ : มอก.2735-2559

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ปูนฉาบผสมสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบผนังบล็อกมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมทั้งสามารถใช้สำหรับงานฉาบผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อคได้อีกด้วย

ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับผนังบล็อคมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้งาน
ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.16-2.88 ตร.ม.ต่อถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก