ปูนทีพีไอสำเร็จรูป M200 ฉาบทั่วไป

หมวดหมู่:

ปูนสำเร็จรูปทีพีไอ M200

ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 (มอร์ตาร์สำหรับฉาบ)

ข้อมูลทางเทคนิค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มอก. 1776-2560 (มอตาร์สำหรับฉาบ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ปูนฉาบสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน มอก.1776-2560 (มอร์ตาร์สำหรับฉาบ)

ขอบเขตการใช้งาน
เหมาะสำหรับผนังอิฐมอญหรือคอนกรีตบล็อค ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ปริมาณการใช้งาน
ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.16-2.88 ตร.ม.ต่อถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก