ปูนทีพีไอ 197

หมวดหมู่:

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197
มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานก่อ งานฉาบ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป ที่ไม่ต้องการกําลังอัดสูง ฯลฯ

ลักษณะพลิตภัณฑ์

ลักษณะพลิตภัณฑ์ คือปูนซีเมนต์ผสม ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่น ๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

 

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197

มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานก่อ งานฉาบ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป ที่ไม่ต้องการกําลังอัดสูง ฯลฯ

 

คําแนะนําทั่วไป

• ควรเก็บปูนฯ ทีพีไอ 197 และ 199 ในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุที่กันน้ําและความชื้นได้ดี

• หลังจากผสมน้ําแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

• สําหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาในการถอดแบบ
ให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก: 50 กิโลกรัม

จำนวนสินค้า: 1

แคตตาล็อก