อิฐมอญ

อิฐมอญตันธรรมดา อิฐมอญ 2 รู และอิฐมอญ มอก. 77-2545
อิฐคุณภาพจากโรงงานอยุธยาและสิงห์บุรี ขนส่งเที่ยวละ 20,000-35,000 ก้อน