ไม้บันไดเฌอร่า ลูกนอน ขอบมน ลายชัยพฤกษ์ 2.5x25x120 ซม. สีธรรมชาติ

หมวดหมู่:

ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทดแทนไม้จริง สวยงามดุจไม้จริง สามารถออกแบบให้เข้ากับตัวบ้านในทุกสไตล์ มีความทนทาน ปลวกไม่กิน เพราะเป็นซีเมนต์ที่ผสมเยื่อไม้ธรรมชาติ จึงเหนียว ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และปลอดภัย ติดตั้งได้บนแม่บันไดโครงเหล็กและแม่บันไดปูน