ผลงานของเรา

“เราได้รับความไว้วางใจในการจัดส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างแก่โครงการต่างๆมากมาย โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้”

“ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร”

โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล และกรมธนารักษ์

''ปั๊ม ปตท. อุดมสุข''